User Tools

Site Tools


02897-andrenosoma-erythrogaster-la-gi

Andrenosoma erythrogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. erythrogaster
Danh pháp hai phần
Andrenosoma erythrogaster
(Wiedemann, 1828)

Andrenosoma erythrogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma erythrogaster được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma erythrogaster tại Wikispecies
02897-andrenosoma-erythrogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)