User Tools

Site Tools


02899-andrenosoma-formidolosum-la-gi

Andrenosoma formidolosum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. formidolosum
Danh pháp hai phần
Andrenosoma formidolosum
Walker, 1860

Andrenosoma formidolosum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma formidolosum được Walker miêu tả năm 1860.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma formidolosum tại Wikispecies
02899-andrenosoma-formidolosum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)