User Tools

Site Tools


02900-andrenosoma-fulvicaudum-la-gi

Andrenosoma fulvicaudum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. fulvicaudum
Danh pháp hai phần
Andrenosoma fulvicaudum
(Say, 1823)

Andrenosoma fulvicaudum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma fulvicaudum được Say miêu tả năm 1823.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma fulvicaudum tại Wikispecies
02900-andrenosoma-fulvicaudum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)