User Tools

Site Tools


02901-andrenosoma-heros-la-gi

Andrenosoma heros
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. heros
Danh pháp hai phần
Andrenosoma heros
Bromley, 1931

Andrenosoma heros là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma heros được Bromley miêu tả năm 1931. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma heros tại Wikispecies
02901-andrenosoma-heros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)