User Tools

Site Tools


02902-andrenosoma-leucogenys-la-gi

Andrenosoma leucogenys
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. leucogenys
Danh pháp hai phần
Andrenosoma leucogenys
Séguy, 1952

Andrenosoma leucogenys là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma leucogenys được Séguy miêu tả năm 1952.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma leucogenys tại Wikispecies
02902-andrenosoma-leucogenys-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)