User Tools

Site Tools


02904-andrenosoma-otanegawana-la-gi

Andrenosoma otanegawana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. otanegawana
Danh pháp hai phần
Andrenosoma otanegawana
Matsumura, 1916

Andrenosoma otanegawana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma otanegawana được Matsumura miêu tả năm 1916.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma otanegawana tại Wikispecies
02904-andrenosoma-otanegawana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)