User Tools

Site Tools


02905-andrenosoma-phoenicogaster-la-gi

Andrenosoma phoenicogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. phoenicogaster
Danh pháp hai phần
Andrenosoma phoenicogaster
Hermann, 1912

Andrenosoma phoenicogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma phoenicogaster được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma phoenicogaster tại Wikispecies
02905-andrenosoma-phoenicogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)