User Tools

Site Tools


02906-andrenosoma-pygophora-la-gi

Andrenosoma pygophora
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. pygophora
Danh pháp hai phần
Andrenosoma pygophora
Schiner, 1868

Andrenosoma pygophora là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma pygophora được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma pygophora tại Wikispecies
02906-andrenosoma-pygophora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)