User Tools

Site Tools


02907-andrenosoma-pyrrhacra-la-gi

Andrenosoma pyrrhacra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. pyrrhacra
Danh pháp hai phần
Andrenosoma pyrrhacra
Wiedemann, 1828

Andrenosoma pyrrhacra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma pyrrhacra được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma pyrrhacra tại Wikispecies
02907-andrenosoma-pyrrhacra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)