User Tools

Site Tools


02908-andrenosoma-pyrrhopyga-la-gi

Andrenosoma pyrrhopyga
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. pyrrhopyga
Danh pháp hai phần
Andrenosoma pyrrhopyga
(Wiedemann, 1828)

Andrenosoma pyrrhopyga là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma pyrrhopyga được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma pyrrhopyga tại Wikispecies
02908-andrenosoma-pyrrhopyga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)