User Tools

Site Tools


02909-andrenosoma-queenslandi-la-gi

Andrenosoma queenslandi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. queenslandi
Danh pháp hai phần
Andrenosoma queenslandi
(Ricardo, 1918)

Andrenosoma queenslandi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma queenslandi được Ricardo miêu tả năm 1918.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma queenslandi tại Wikispecies
02909-andrenosoma-queenslandi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)