User Tools

Site Tools


02910-andrenosoma-rubidapex-la-gi

Andrenosoma rubidapex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. rubidapex
Danh pháp hai phần
Andrenosoma rubidapex
Hermann, 1912

Andrenosoma rubidapex là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma rubidapex được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma rubidapex tại Wikispecies
02910-andrenosoma-rubidapex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)