User Tools

Site Tools


02912-andrenosoma-rufiventris-la-gi

Andrenosoma rufiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. rufiventris
Danh pháp hai phần
Andrenosoma rufiventris
Blanchard, 1852

Andrenosoma rufiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma rufiventris được Blanchard miêu tả năm 1852.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma rufiventris tại Wikispecies
02912-andrenosoma-rufiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)