User Tools

Site Tools


02913-andrenosoma-serpentina-la-gi

Andrenosoma serpentina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. serpentina
Danh pháp hai phần
Andrenosoma serpentina
Bezzi, 1908

Andrenosoma serpentina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma serpentina được Bezzi miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma serpentina tại Wikispecies
02913-andrenosoma-serpentina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)