User Tools

Site Tools


02914-andrenosoma-serratum-la-gi

Andrenosoma serratum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. serratum
Danh pháp hai phần
Andrenosoma serratum
Hermann, 1906

Andrenosoma serratum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma serratum được Hermann miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma serratum tại Wikispecies
02914-andrenosoma-serratum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)