User Tools

Site Tools


02915-andrenosoma-tectamum-la-gi

Andrenosoma tectamum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. tectamum
Danh pháp hai phần
Andrenosoma tectamum
Walker, 1849

Andrenosoma tectamum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma tectamum được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma tectamum tại Wikispecies
02915-andrenosoma-tectamum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)