User Tools

Site Tools


02916-andrenosoma-trigoniferum-la-gi

Andrenosoma trigoniferum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. trigoniferum
Danh pháp hai phần
Andrenosoma trigoniferum
Hermann, 1906

Andrenosoma trigoniferum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma trigoniferum được Hermann miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma trigoniferum tại Wikispecies
02916-andrenosoma-trigoniferum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)