User Tools

Site Tools


02917-andrenosoma-valentinae-la-gi

Andrenosoma valentinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. valentinae
Danh pháp hai phần
Andrenosoma valentinae
Richter, 1985

Andrenosoma valentinae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma valentinae được Richter miêu tả năm 1985. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma valentinae tại Wikispecies
02917-andrenosoma-valentinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)