User Tools

Site Tools


02925-aneomochtherus-aegyptius-la-gi

Aneomochtherus aegyptius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. aegyptius
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus aegyptius
Macquart, 1838

Aneomochtherus aegyptius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus aegyptius được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus aegyptius tại Wikispecies
02925-aneomochtherus-aegyptius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)