User Tools

Site Tools


02926-aneomochtherus-aerifacies-la-gi

Aneomochtherus aerifacies
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. aerifacies
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus aerifacies
Tsacas, 1968

Aneomochtherus aerifacies là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus aerifacies được Tsacas miêu tả năm 1968.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus aerifacies tại Wikispecies
02926-aneomochtherus-aerifacies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)