User Tools

Site Tools


02927-aneomochtherus-africanus-la-gi

Aneomochtherus africanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. africanus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus africanus
Ricardo, 1919

Aneomochtherus africanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus africanus được Ricardo miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus africanus tại Wikispecies
02927-aneomochtherus-africanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)