User Tools

Site Tools


02928-aneomochtherus-arabicus-la-gi

Aneomochtherus arabicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. arabicus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus arabicus
Macquart, 1838

Aneomochtherus arabicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus arabicus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus arabicus tại Wikispecies
02928-aneomochtherus-arabicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)