User Tools

Site Tools


02929-aneomochtherus-baratovi-la-gi

Aneomochtherus baratovi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. baratovi
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus baratovi
Lehr, 1996

Aneomochtherus baratovi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus baratovi được Lehr miêu tả năm 1996. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus baratovi tại Wikispecies
02929-aneomochtherus-baratovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)