User Tools

Site Tools


02934-aneomochtherus-farinosus-la-gi

Aneomochtherus farinosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. farinosus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus farinosus
Loew, 1871

Aneomochtherus farinosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus farinosus được Loew miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus farinosus tại Wikispecies
02934-aneomochtherus-farinosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)