User Tools

Site Tools


02935-aneomochtherus-flavicornis-la-gi

Aneomochtherus flavicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. flavicornis
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus flavicornis
Ruthe, 1831

Aneomochtherus flavicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus flavicornis được Ruthe miêu tả năm 1831.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus flavicornis tại Wikispecies
02935-aneomochtherus-flavicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)