User Tools

Site Tools


02936-aneomochtherus-flavipes-la-gi

Aneomochtherus flavipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. flavipes
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus flavipes
Meigen, 1820

Aneomochtherus flavipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus flavipes được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus flavipes tại Wikispecies
02936-aneomochtherus-flavipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)