User Tools

Site Tools


02937-aneomochtherus-grisescens-la-gi

Aneomochtherus grisescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. grisescens
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus grisescens
Tsacas, 1968

Aneomochtherus grisescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus grisescens được Tsacas miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus grisescens tại Wikispecies
02937-aneomochtherus-grisescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)