User Tools

Site Tools


02938-aneomochtherus-hungaricus-la-gi

Aneomochtherus hungaricus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. hungaricus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus hungaricus
Engel, 1927

Aneomochtherus hungaricus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus hungaricus được Engel miêu tả năm 1927. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus hungaricus tại Wikispecies
02938-aneomochtherus-hungaricus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)