User Tools

Site Tools


02939-aneomochtherus-illustris-la-gi

Aneomochtherus illustris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. illustris
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus illustris
Schiner, 1867

Aneomochtherus illustris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus illustris được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus illustris tại Wikispecies
02939-aneomochtherus-illustris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)