User Tools

Site Tools


02940-aneomochtherus-kompancevae-la-gi

Aneomochtherus kompancevae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. kompancevae
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus kompancevae
Lehr, 1996

Aneomochtherus kompancevae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus kompancevae được Lehr miêu tả năm 1996. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus kompancevae tại Wikispecies
02940-aneomochtherus-kompancevae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)