User Tools

Site Tools


02941-aneomochtherus-lepidus-la-gi

Aneomochtherus lepidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. lepidus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus lepidus
Loew, 1871

Aneomochtherus lepidus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus lepidus được Loew miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus lepidus tại Wikispecies
02941-aneomochtherus-lepidus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)