User Tools

Site Tools


02942-aneomochtherus-leucophorus-la-gi

Aneomochtherus leucophorus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. leucophorus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus leucophorus
Tsacas, 1963

Aneomochtherus leucophorus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus leucophorus được Tsacas miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus leucophorus tại Wikispecies
02942-aneomochtherus-leucophorus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)