User Tools

Site Tools


02943-aneomochtherus-marikovskii-la-gi

Aneomochtherus marikovskii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. marikovskii
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus marikovskii
Lehr, 1958

Aneomochtherus marikovskii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus marikovskii được Lehr miêu tả năm 1958. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus marikovskii tại Wikispecies
02943-aneomochtherus-marikovskii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)