User Tools

Site Tools


02944-aneomochtherus-micrasiaticus-la-gi

Aneomochtherus micrasiaticus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. micrasiaticus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus micrasiaticus
Tsacas, 1968

Aneomochtherus micrasiaticus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus micrasiaticus được Tsacas miêu tả năm 1968.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus micrasiaticus tại Wikispecies
02944-aneomochtherus-micrasiaticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)