User Tools

Site Tools


02947-aneomochtherus-nairicus-la-gi

Aneomochtherus nairicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. nairicus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus nairicus
Richter, 1962

Aneomochtherus nairicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus nairicus được Richter miêu tả năm 1962. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus nairicus tại Wikispecies
02947-aneomochtherus-nairicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)