User Tools

Site Tools


02948-aneomochtherus-ochriventris-la-gi

Aneomochtherus ochriventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. ochriventris
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus ochriventris
Loew, 1854

Aneomochtherus ochriventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus ochriventris được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus ochriventris tại Wikispecies
02948-aneomochtherus-ochriventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)