User Tools

Site Tools


02950-aneomochtherus-perplexus-la-gi

Aneomochtherus perplexus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. perplexus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus perplexus
Becker, 1923

Aneomochtherus perplexus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus perplexus được Becker miêu tả năm 1923.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus perplexus tại Wikispecies
02950-aneomochtherus-perplexus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)