User Tools

Site Tools


02951-aneomochtherus-petrishtshevae-la-gi

Aneomochtherus petrishtshevae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. petrishtshevae
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus petrishtshevae
Stackelberg, 1937

Aneomochtherus petrishtshevae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus petrishtshevae được Stackelberg miêu tả năm 1937. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus petrishtshevae tại Wikispecies
02951-aneomochtherus-petrishtshevae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)