User Tools

Site Tools


02952-aneomochtherus-platypygus-la-gi

Aneomochtherus platypygus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. platypygus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus platypygus
Tsacas, 1968

Aneomochtherus platypygus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus platypygus được Tsacas miêu tả năm 1968.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus platypygus tại Wikispecies
02952-aneomochtherus-platypygus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)