User Tools

Site Tools


02953-aneomochtherus-rubipygus-la-gi

Aneomochtherus rubipygus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. rubipygus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus rubipygus
Lehr, 1972

Aneomochtherus rubipygus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus rubipygus được Lehr miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus rubipygus tại Wikispecies
02953-aneomochtherus-rubipygus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)