User Tools

Site Tools


02954-aneomochtherus-sinensis-la-gi

Aneomochtherus sinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. sinensis
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus sinensis
Ricardo, 1919

Aneomochtherus sinensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus sinensis được Ricardo miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus sinensis tại Wikispecies
02954-aneomochtherus-sinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)