User Tools

Site Tools


02955-aneomochtherus-soleus-la-gi

Aneomochtherus soleus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. soleus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus soleus
Tsacas, 1968

Aneomochtherus soleus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus soleus được Tsacas miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus soleus tại Wikispecies
02955-aneomochtherus-soleus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)