User Tools

Site Tools


02956-aneomochtherus-tricuspidatus-la-gi

Aneomochtherus tricuspidatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. tricuspidatus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus tricuspidatus
Engel, 1927

Aneomochtherus tricuspidatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus tricuspidatus được Engel miêu tả năm 1927. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus tricuspidatus tại Wikispecies
02956-aneomochtherus-tricuspidatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)