User Tools

Site Tools


02976-anisopogon-gracillimus-la-gi

Anisopogon gracillimus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anisopogon
Loài (species) A. gracillimus
Danh pháp hai phần
Anisopogon gracillimus
(Lehr, 1970)

Anisopogon gracillimus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anisopogon gracillimus được Lehr miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anisopogon gracillimus tại Wikispecies
02976-anisopogon-gracillimus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)