User Tools

Site Tools


02977-anisopogon-hermanni-la-gi

Anisopogon hermanni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anisopogon
Loài (species) A. hermanni
Danh pháp hai phần
Anisopogon hermanni
Engel, 1930

Anisopogon hermanni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anisopogon hermanni được Engel miêu tả năm 1930.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anisopogon hermanni tại Wikispecies
02977-anisopogon-hermanni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)