User Tools

Site Tools


02982-annandia-la-gi

Annandia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Dicroglossidae
Chi (genus) Annandia

Annandia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dicroglossidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 1 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
02982-annandia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)