User Tools

Site Tools


02989-ansonia-la-gi

Ansonia
Leptobrachium hendricksoni (Spotted Litter Frog) (6967253802).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Ansonia
Stoliczka, 1870

Ansonia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 24 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

Phương tiện liên quan tới Ansonia tại Wikimedia Commons

02989-ansonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)