User Tools

Site Tools


03008-antipalus-truncatus-la-gi

Antipalus truncatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antipalus
Loài (species) A. truncatus
Danh pháp hai phần
Antipalus truncatus
Loew, 1849

Antipalus truncatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antipalus truncatus được Loew miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antipalus truncatus tại Wikispecies
03008-antipalus-truncatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)