User Tools

Site Tools


03009-antipalus-varipes-la-gi

Antipalus varipes
Antipalus varipes 070717.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antipalus
Loài (species) A. varipes
Danh pháp hai phần
Antipalus varipes
(Meigen, 1820)

Antipalus varipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antipalus varipes được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Antipalus varipes tại Wikimedia Commons
03009-antipalus-varipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)