User Tools

Site Tools


03011-antiphrisson-accessus-la-gi

Antiphrisson accessus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. accessus
Danh pháp hai phần
Antiphrisson accessus
Lehr, 1986

Antiphrisson accessus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson accessus được Lehr miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson accessus tại Wikispecies
03011-antiphrisson-accessus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)